Samen bereiken we meer

NME-Gelderland

Het netwerk van 16 natuur- en milieuorganisaties in Gelderland die de krachten bundelen om jong en oud kennis te laten maken met natuur en milieu educatie.

Welkom bij NME Gelderland

Door onze gedeelde missie vergroten wij onze impact door:

  • mensen van 0 tot 100 te verbinden met de natuur,
  • ze te laten leren over natuur en duurzaamheid,
  • handelingsperspectieven te bieden voor een duurzamer leven, want onze aarde heeft dit hard nodig!

Ons samenwerkingsverband steunt op de volgende pijlers:
1 Verbinden en Ontmoeten
2 Kennis delen met elkaar
3 Vernieuwen en het onderwijs inspireren
4 Samen ontwikkelen van nieuwe projecten
5 Elkaar steunen en versterken

Alle aangesloten NME centra!

NME Culemborg

Mensen worden dagelijks geconfronteerd met keuzes die van invloed zijn op hun (fysieke) leefomgeving. NME is het vakgebied dat mensen stimuleert om keuzes te maken.

NME Betuwe

Binnen ons NME-centrum moet veel werk wordt verzet. Vele handen maken licht werk. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen.

De Hortus

De Hortus ontwikkelt, organiseert en coördineert activiteiten op het gebied van natuur en duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

NME Plaza

NME Plaza is een educatief adviesbureau op het gebied van natuur en milieu educatie. Sleutelwoorden zijn inspireren, verbinden en coördineren.

NME Liemers

NME Liemers valt onder de gemeente Zevenaar. De gemeenten Westervoort en Doesburg hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Zevenaar.

Staring NME

Staring Advies is een ecologisch onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezig houdt met natuur en landschap. Wij voeren onder andere ecologisch onderzoek uit.

Natuurcentrum Arnhem

Natuurcentrum Arnhem zet zich in voor een levendige groene stad, waar bewoners een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst.

Het Dijkmagazijn

De activiteiten van Het Dijkmagazijn verbinden jong en oud met de natuur. De uiterwaarden, dijk en rivier liggen aan onze voeten. Genietend van wat er buiten is leer je meer dan je denkt.

Renkums Beekdal

Het Renkums Beekdal zelf is natuurlijk al eeuwenoud, maar door de inzet van onze partners en de vele vrijwilligers kunnen meer en meer mensen genieten van al het moois dat het Renkums Beekdal biedt.

De Bastei

De Bastei vertelt het verhaal van de rivier. Duik het museum in en ga op reis door verleden, heden en toekomst. Hier, aan de Waal en in de oudste stad van Nederland raak je het verleden en ...

BC De Grote Rivieren

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden is hét informatiepunt voor het rivierengebied. Je vindt hier informatie over het landschap, de natuur én de historie van het rivierengebied.

NME Overbetuwe

Met educatie stimuleert NME-Overbetuwe enthousiasme en aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid onder scholieren van het basisonderwijs in de gemeente Overbetuwe.

IVN Het Groene Wiel

IVN Het Groene Wiel verzorgt al 40 jaar educatie over natuur, duurzaamheid en gezondheid. In Ede en Wageningen krijgen jaarlijks 24.000 kinderen en jongeren op school natuur- en milieueducatie van Het Groene Wiel.

Ulebelt

De Ulebelt wil door middel van een mix van recreatie en educatie de bewoners van haar werkgebied stimuleren een eigen bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving.

Buiten lokaal

Buiten lokaal houdt zich met natuur en landschap. Wij voeren onder andere ecologisch onderzoek uit.

Duurzaam Rivierenland

Stichting Duurzaam Rivierenland heeft als doelstelling om het bewustzijn van natuur, klimaat, milieu & duurzaamheid te vergroten en activiteiten op dit gebied te organiseren en ondersteunen in Tiel en omgeving.

Call to Action

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.